• Uw privacy bij MAI

MAI medische diensten gaat zorgvuldig en integer met uw gegevens om, onze beroepswaarden en de kaders van de wet zijn hierin leidend!

Op deze webpagina treft u informatie aan over de manier waarop MAI medische diensten invulling geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Persoonsgegevens en privacy
MAI medische diensten vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens (zoals een naam, adres of e-mailadres) die u aan ons geeft (bijvoorbeeld via het contactformulier), gebruiken we alleen voor het doel waarvoor wij dit hebben gekregen.

MAI medische diensten is een organisatie met een verschillend takenpakket die aan verschillende wetten wil en moet voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen, dan voor de andere! We verzamelen dus nooit zomaar gegevens van u, maar alleen als er een reden voor is.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MAI medische diensten verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadressen
• Geboortedatum

MAI medische diensten gebruikt soms ook persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op uw privacy. Dit zijn bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan:
• Gegevens over uw gezondheid of de gezondheid van uw kind

Met welk doel verwerken wij uw gegevens
MAI medische diensten verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken in het kader van de dienstverlening.
Verder gebruiken we uw contactgegevens bijvoorbeeld ook voor het beantwoorden van vragen via een webformulier.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
MAI medische diensten bewaart uw gegevens zolang de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we uw gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk.

Delen we uw gegevens met derden?
MAI medische diensten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit wettelijk verplicht is en/of wanneer we uw toestemming hiervoor hebben. Alle medewerkers van MAI medische diensten hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot uw persoonsgegevens. Daarnaast is er een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
MAI medische diensten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

De website van MAI medische diensten gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

De gegevens die via onze webformulieren worden verzonden, worden niet opgeslagen.
Wij versturen geen E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan.

Welke rechten heeft u?
Als cliënt van cliënt/patiënt heeft u recht op inzage en afschrift van uw persoonsgegevens en de gegevens van kinderen tot 16 jaar die onder uw gezag vallen. Daarnaast heeft u recht op:
• Een verklaring te laten toevoegen aan het dossier
• Gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens, toegestaan binnen de kaders van
de WBGO
• Beperking van de verwerking
• Bezwaar (voorheen: verzet) tegen de verwerking
• Correctie van gegevens
Als u hiervan gebruik wil maken dan kunt u via info@mai.nl een verzoek indienen. Waar nodig stellen we u aanvullend nog vragen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op via info@mai.nl We helpen u ook graag verder als u opmerkingen c.q. klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komen we er niet samen uit, dan heeft u op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zorgverlening en uw privacy
Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Juist ook tijdens onze medische dienstverlening op locatie. Tegelijk wil MAI medische diensten haar hulpverleners/medewerkers hun werk goed laten doen in een veilige omgeving. Onderdeel hiervan is dat zij ongedwongen hun werk kunnen doen, zonder dat ze ongevraagd op beeld – of geluidsmateriaal worden vastgelegd. Om deze reden is het maken van alle vormen van beeld of geluidsmateriaal in de behandelruimtes niet toegestaan

Uw tip of klacht over MAI medische diensten

Waarom verwerken we uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat u een tip of klacht naar ons hebt verzonden. In het geval van een klacht baseren we ons op de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens om uw tip of klacht in behandeling te kunnen nemen.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Binnen MAI medische diensten bewaren uw gegevens omtrent uw klacht zo lang deze in behandeling is en maximaal twee jaar.

Delen we uw gegevens met derden?
Wij delen uw gegevens alleen als de klacht aanleiding geeft voor het betrekken van externen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?
Wij krijgen geen gegevens van derden.

Solliciteren bij MAI medische diensten en privacy
Waarom verwerken we uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat u gesolliciteerd heeft naar een baan of als vrijwilliger bij MAI medische diensten.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?
Wij willen uw sollicitatie kunnen verwerken en beoordelen. Bovendien willen we u kunnen uitnodigen voor een gesprek en/of kennismaking.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Binnen MAI medische diensten bewaren wij gegevens van sollicitanten zolang de procedure loopt en kandidaten in portefeuille worden een half jaar bewaard.

Delen we uw gegevens met derden?
Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming.

Welke gegevens krijgen we van derden?
Wij krijgen geen gegevens van derden zonder uw toestemming

Cameratoezicht vestiging Barneveld

Waarom cameratoezicht
Ter bescherming en beveiliging van bezoekers en medewerkers wordt gebruikt gemaakt van cameratoezicht op de vestiging.

Hoelang bewaren we de beelden
De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, indien er in die periode geen incidenten hebben plaatsgevonden is er geen reden om de gemaakte beelden langer te bewaren. Indien een camera een incident hoeft vastgelegd worden de beelden bewaard tot het geconstateerde incident is afgehandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings