Nederlands English German

Disclaimer

Inhoud
Ondanks de constante zorg en aandacht die Medical Assistance International BV besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Medical Assistance International BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites en/of digitale portalen) aanvaardt Medical Assistance International BV geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Medical Assistance International BV. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud of gedeeltelijke inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Medical Assistance International BV mag worden gekopieerd.

E-mail
Mailberichten verstuurd door vertegenwoordigers van Medical Assistance International BV zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Medical Assistance International BV sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.