Nederlands English German

Organisatie

Bij ons vindt u het vertrouwen…
Bij ons komen mensen altijd op de eerste plaats…
Bij ons draait het om professionaliteit en dienstverlening...

Wij zijn Medical Assistance International.

We zijn experts op het gebied van ambulancezorg en medische dienstverlening. De hele wereld is ons werkterrein en wij bieden zorg waar het nodig is. Vanuit de hele wereld brengen wij patiënten naar huis, bij grote evenementen zorgen we voor de beste medische ondersteuning ter plaatse en wij verzorgen het vervoer van de huisarts tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten.

Onze dagelijkse zorg

Dag in dag uit staat Medical Assistance International (MAI) voor iedereen klaar. Een slagvaardig team coördineert alle hulpverleningsaanvragen die binnenkomen. Verpleegkundigen, ambulancechauffeurs en artsen staan paraat om vervolgens de medische zorg ter plaatse te verlenen. Zij doen dat naast hun reguliere werk - op oproepbasis. Onze mensen zijn betrouwbaar, slagvaardig en zeer ervaren. En wij zien het als een uitdaging om elke keer opnieuw de best mogelijk zorg ter plaatse te bieden.

Onze verantwoordelijkheid

Zoals elke professionele, medische dienstverlener werkt MAI volgens vaste protocollen. Onze organisatie is er op gericht snel en efficiënt de juiste stappen te zetten, waarbij nadrukkelijk de mensen centraal staan. Zij kunnen vertrouwen op onze professionals, die zich met groot verantwoordelijkheidsbesef vol inzetten voor wat opdrachtgevers en patiënten verwachten: dat het goed komt!